Yoga Sailing Retreat, ACI Marina Dubrovnik, Subota, 18. Srpanj 2020

Come practice Yoga in Paradise, explore the shores of Croatia, swim, meditate and sail through the Mediterranean Oceans!

Subota, 18. Srpanj 2020, ACI Marina Dubrovnik, Yoga Sailing Retreat

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada