Vulca Seminar 2020 - From citizen idea to European policy, Puppet Theater Zadar, Četvrtak, 23. Travanj 2020

Vulca Seminar 2020 - From citizen idea to European policy

Četvrtak, 23. Travanj 2020, Puppet Theater Zadar, Vulca Seminar 2020 - From citizen idea to European policy

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada