Toledo, Kordoba i Alhambra: proučavanje umetnosti Al-Andalusa, Hrvatska, Utorak, 30. Siječanj 2018

Al-Andalus, onako kako se poznaje u muslimanskoj Španiji između VIII i XV veka, dostigao je zavidan nivo u svim sferama kulture i ostavio nam neprocenjivo umetničko i monumentalno nasleđe, koje je preopoznao UNESCO. Džamija-katedrala u Kordobi, Toledo, Alhambra u Granadi, čine deo kolektivnog pamćenja čovečanstva, a danas predstavljaju neka od najposećenijih mesta u Španiji. Istraživanja o baštini Al-Andalusa poslednjih decenija prošla su kroz značajne napretke, što nam je omogućilo da je bolje upoznamo i vrednujemo, a naročito da prevaziđemo niz opštih mesta koja su umetnost Al-Andalusa oduvek smatrala egzotičnom, orijentalnom i prazničnom.

Huan Karlos Ruis Sousa doktorirao je istoriju umetnosti na Univerzitetu Autonoma u Madridu. Kasnije je svoje studije produbio istraživanjima u brojnim institucijama, poput Arapskog instituta u Parizu, Metropoliten muzeja u Njujorku, Italijanskog instituta za Srednji vek u Rimu, Francuskog instituta za arapske studije u Damasku, između ostalih. Pošto je tokom pet godina radio kao profesor na Univerzitetu Autonoma u Madridu, 2006. prelazi na Katedru za istoriju umetnosti (Srednji vek) na Univerzitetu Komplutense u Madridu. Svoja istraživanja usmerio je na uzajamne umetničke uticaje između Al-Andalusa i Krune Kastilje. Bavio se i inovativnim teoretskim i metodološkim studijama o istoriografskim debatama, sa novim pristupima analizi srednjevekovne umetnosti u Španiji. Autor je knjige „Studije i razmišljanja o arhitekturi Krune Kastilje i Kraljevstva Granade u XIV veku: kreativnost i/ili kriza“ (2000), a bio je i koordinator na radovima poput „Alfonso X Mudri, pesme o Bogorodici“ (2001, tom II), „Kraljevi i prelati: umetničko stvaralaštvo u kraljevinama Leon i Kastilja“ (2014), kao i „Istorija umetnosti u Španiji: razvoj, diskursi i predlozi“ (2016).

----------------

Toledo, Córdoba y la Alhambra: revisión de los estudios del arte andalusí.

Al-Andalus, tal como se conoce la España islámica entre los siglos VIII y XV, alcanzó un elevado desarrollo en todos los ámbitos de la cultura y nos ha legado un patrimonio artístico-monumental de valor incalculable, tal como ha sido reconocido por la UNESCO. La Mezquita de Córdoba, Toledo, o la Alhambra de Granada forman parte de la memoria colectiva de la humanidad, y son a día de hoy los lugares más visitados de España. La investigación sobre todo el patrimonio de Al-Andalus ha experimentado un importante desarrollo en las últimas décadas, lo que nos ha permitido conocerlo y valorarlo mejor, y sobre todo superar una serie de tópicos que siempre consideraba el arte de Al-Andalus *** lo exótico, lo oriental y lo festivo.

Juan Carlos Ruiz Souza es Doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente, profundizó sus estudios en numerosas instituciones de investigación, como el Institut du Monde Arabe de París, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el Istituto Storico Italiano per il Medioevo de Roma, el Institut Français d’Études Arabes de Damasco, entre otros. Tras haber sido profesor durante cinco años en la Universidad Autónoma de Madrid, en 2006, pasó al Departamento de Historia del Arte I (Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación se han centrado en las mutuas influencias artísticas que se han producido entre Al-Andalus y la Corona de Castilla. Igualmente ha planteado estudios novedosos de carácter teórico y metodológico en los que ha revisado algunos debates historiográficos, apostando, así mismo, nuevos enfoques de análisis del arte medieval español. Es autor del libro Estudios y reflexiones sobre la arquitectura de la Corona de Castilla y Reino de Granada en el siglo XIV: creatividad y/o crisis (2000), también ha sido coordinador de obras colectivas como Alfonso X el Sabio, Cantingas de Santa María (2001, vol. II) y ha colaborado en varios trabajos colectivos como: Reyes y Prelados: la creación artística en los reinos de León y Castilla (2014) y La Historia del Arte en España: devenir, discursos y propuestas (2016).

Utorak, 30. Siječanj 2018, Hrvatska, Toledo, Kordoba i Alhambra: proučavanje umetnosti Al-Andalusa

Volkswagen 23. Ljubljana marathon

Volkswagen 23. Ljubljana marathon

Subota 27. Listopad 2018
Zagrebački noćni cener 2018.

Zagrebački noćni cener 2018.

Nedjelja 04. Studeni 2018
Krankšvester u Domu sportova
Subota 27. Listopad 2018
Nipplepeople u Rijeci
Subota 20. Listopad 2018
5. Sarmijada / Bačka Topola
Nedjelja 04. Studeni 2018
Havana en Belgrado 8
Četvrtak 08. Studeni 2018
Lav V Operation BLACK ROCK
Subota 27. Listopad 2018
Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada