TeamCAD konferencija 2019, Hyatt Regency Belgrade, Ponedjeljak, 28. Listopad 2019

Podelite iskustva o najnovijim programskim rešenjima za CAD, BIM, GIS, mašinstvo i data menadžment

Ponedjeljak, 28. Listopad 2019, Hyatt Regency Belgrade, TeamCAD konferencija 2019

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada