Sonus Festival 2019, Zrće Beach, Subota, 17. Kolovoz 2019

5 Days / 5 Nights. 60+ Artists. Boat & Afterparties. 3 Open Air Clubs.
Dance under the croatian sun next to the adriatic sea.

Subota, 17. Kolovoz 2019, Zrće Beach, Sonus Festival 2019

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada