Šakira - Plomin - 50 godišnjica dimnjaka, Hrvatska, Petak, 01. Veljača 2019

Povodon 50 godišnjice da smo digli dimnjak smo zvali Šakiru veliku zvizdu z merike da nan kanta.
Grijani šator - Amaro kola 12kn

Petak, 01. Veljača 2019, Hrvatska, Šakira - Plomin - 50 godišnjica dimnjaka

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada