30. Svibanj 2018 - 19:00

Pannonian Challenge 19, Hrvatska, Srijeda, 30. Svibanj 2018

Pannonian Challenge 19
Osijek, Croatia
Extreme sport and music festival!

More info soon!
➤ Highlight video 2017 -

Save the date!
✉ info@pannonian.org

Srijeda, 30. Svibanj 2018, Hrvatska, Pannonian Challenge 19

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada