Indirekt Showcase - Conference, Beogradski market, Srijeda, 02. Listopad 2019

Indirekt Conference is part of the first Serbian showcase festival - Indirekt Showcase Belgrade that will take place from 2-4.10.2019.

Srijeda, 02. Listopad 2019, Beogradski market, Indirekt Showcase - Conference

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada