HrPUG 2019, Park Boutique Hotel, Četvrtak, 10. Listopad 2019

Konferencija Hrvatske udruge Progress korisnika

Četvrtak, 10. Listopad 2019, Park Boutique Hotel, HrPUG 2019

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada