How can startups benefit from EU funds? (Belgrade, Serbia), Impact Hub Belgrade, Četvrtak, 05. Prosinac 2019

Learn how your startup can benefit from EU funds

Četvrtak, 05. Prosinac 2019, Impact Hub Belgrade, How can startups benefit from EU funds? (Belgrade, Serbia)

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada