European Meeting on Dementia, Alzheimer’s and Neurological Disorders, Hrvatska, Četvrtak, 07. Svibanj 2020

Academic Professionals, Business Professionals, Neurologists, Health and Wellness Consultants, Doctors, Psychiatrics, Physicians, Researcher

Četvrtak, 07. Svibanj 2020, Hrvatska, European Meeting on Dementia, Alzheimer’s and Neurological Disorders

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada