European Medical Job Fair - Zagreb, Croatia, Hotel Dubrovnik, Subota, 16. Studeni 2019

Medical job fair that is free for attendees such as doctors, nurses, carers, dentists, pharmacists, physiotherapists, etc.

Subota, 16. Studeni 2019, Hotel Dubrovnik, European Medical Job Fair - Zagreb, Croatia

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada