CKT Level 1 + CMS - September 21, 22 and 23 - Rijeka, Croatia , DP Fitness, Petak, 21. Rujan 2018

Join us in beautiful Croatia for both the events !

Petak, 21. Rujan 2018, DP Fitness, CKT Level 1 + CMS - September 21, 22 and 23 - Rijeka, Croatia

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada