CIRCULARCHALLENGE – Final event, Impact Hub Belgrade, Ponedjeljak, 30. Rujan 2019

Finalisti #CIRCULARCHALLENGE programa predstaviće svoje biznis ideje u oblasti cirkualrne ekonomije pred stručnim žirijem u petak 30. avgusta u od 15h! Na osnovu ovog programa biće nominovani finalisti globlanog programa podrške Accelerate2030. Nominovani učesnici će takođe dobiti priliku da budu predstavljeni na Social Good Summit-u, koji se održava 9. oktobra 2019. u Ženevi.#CIRCULARCHALLENGE je program koji je pokrenula kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) a sprovodi Impact Hub kako bi pomogli preduzećima u Srbiji da promovišu i unaprede rešenja koja doprinose širenju cirkularne ekonomije u je je usmeren na pronalaženje inovativnih rešenja koja u sebi sadrže biznis model cirkularne ekonomije i mogu obuhvatiti: razvoj usluga koje zamenjuju kupovinu proizvoda (product as a service), obnovljenu upotrebu resursa (resources recovery), produženu upotrebu proizvoda (product life extension) ili platforme za deljenje (sharing platforms). Tokom tri meseca programa učesnici su dobili preko 40 sati ekspertske podrške u oblasti razvoja i unapređenja biznis modela za proizvode i usluge koji doprinose cirkularnoj ekonomiji. Uz to dobili su priliku za povezivanje i umrežavanje sa biznis partnerima i investitorima koji žele da podrže preduzeća koja doprinose cirkularnoj se za učešće u svojstvu publike!Nakon predstavljanja firmi, neformlani deo koktela nastaviće se na terasi Impact #CIRCULARCHALLENGE programa koji se sprovodi u okviru UNDP projekta “Platforma cirkularne ekonomije za održivi razvoj u Srbiji”je da podrži razvoj inovatnih rešenja koja doprinose Ciljevima održivog razvoja (SDGs), a naročito SDG#9, SDG#11, SDG#12, i SDG#13: razvoj industrije, inovacije i infrastrukture; održive zajednice i gradovi; odgovorna potrošnja i proizvodnja; pozitivne klimatske promene.Za sva dodatna pitanja, možete da nas kontaktirate putem mejla: belgrade@impacthub.net ili pozivom na telefon: 011 408 2550.ŽELITE DA SE I VAŠA IDEJA ČUJE – SAZNAJTE VIŠE O NAŠOJ ZAJEDNICI: 


Finalists of the #CIRCULARCHALLENGE program will present their business ideas in the field of circular economy in front of a jury on Friday 30th August at 3pm! Based on this program, finalists will be nominated for the global support program Accelerate2030. Nominated participants will also get the opportunity to be featured on Social Good Summit-u, that is taking place on the 9th of October this year in Geneva.#CIRCULARCHALLENGE is a program started by the office United Nations Development Program (UNDP) that conducts Impact Hub Belgrade to help Serbian companies promote and improve solutions that contribute to the expansion of the circular economy in Serbia.The program is aimed at finding innovative solutions that incorporate a circular economy business model and may include: developing services that replace product as a service, renewed resources recovery, extended product life extension, or sharing platforms. During the three months of the program, participants received over 40 hours of expert support in the development and improvement of business models for products and services that contribute to the circular economy. In addition, they were given the opportunity to connect and network with business partners and investors who want to support businesses that contribute to the circular economy.
Sign up to participate as an audience at this event!After introducing the companies, the informal part of the cocktail will continue on the terrace of Impact Hub.The goal #CIRCULARCHALLENGE of the program being implemented within the UNDP project “Circular Economy Platform for Sustainable Development in Serbia” is to support the development of innovative contributing solutions Sustainable Development Goals (SDGs), specially SDG#9, SDG#11, SDG#12, i SDG#13: industry development, innovation and infrastructure; sustainable communities and cities; responsible consumption and production; positive climate change.For any additional questions, you can contact us by email: belgrade@impacthub.net or by calling the phone: 011 408 2550.YOU WANT YOUR IDEA HEARD TOO – LEARN MORE ABOUT OUR COMMUNITY ON THE WEBSITE: 

Ponedjeljak, 30. Rujan 2019, Impact Hub Belgrade, CIRCULARCHALLENGE – Final event

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada