12. Rujan 2019 - 3:00 do 6:00
Rijeka
CroatiaRijeka

Centenaire de La Régence italienne du Carnaro, Rijeka, Četvrtak, 12. Rujan 2019


Četvrtak, 12. Rujan 2019, Rijeka, Centenaire de La Régence italienne du Carnaro

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada