Azure Saturday Belgrade - 29.02.2020., Envoy Kongres Centar, Subota, 29. Veljača 2020

Free community-driven Azure-based event

Subota, 29. Veljača 2020, Envoy Kongres Centar, Azure Saturday Belgrade - 29.02.2020.

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada