Auditor i Brendshëm i Certifikuar , Prishtina, Utorak, 08. Listopad 2019

Instituti KAF në bazë të statutit, licensimit nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF) dhe akreditimit nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), më datë 20.05.2019 shpall konkurs regjistrimi për afatin tetor 2019.
Çfarë është programiAuditor i Brendshëm i Certifikuar për Sektorin Privat dhe Publik?
Auditori i Brendshëm i Certifikuar, dallon për nga angazhimi për t’i shërbyer interesit publik dhe gjithë atyre që mbështeten në sigurinë që ata e japin. Certifikimi në këtë nivel – është mënyra më e mirë për t’u bërë një auditor i brendshëm profesional, plotësisht i kualifikuar, mjaft kompetent, i aftë për të dhënë kontribut të rëndësishëm në suksesin e një organizate në nivelin më të lartë të mundshëm, duke qenë një këshilltar i besuar i një ekipi të lartë në kompani. Titullin Auditor i Brendshëm e fitojnë ata që kanë përfunduar kualifikimet tona profesionale dhe të cilët kanë demonstruar ndikim dhe udhëheqje në rolin e tyre si auditor i brendshëm. 
Modulet: AB P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm AB P2 Menaxhimi Financiar AB P3 Praktika në Auditimin e Brendshëm AB P4 Auditimi i Sistemit të Informacionit AB P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut
Vendi i organizimit të trajnimit dhe orari:
PrishtinëOrari: E premte nga ora 17:00 deri 20:00 dheE shtune nga ora 09:00 deri 13:00
Kriteret për regjistrim (para fillimit të trajnimit)–  Të  posedoj  diplomë  universitare;–  Dëshmi mbi përvojen e punës profesionale 3 vite;  –  CV-ja së bashku me një fotografi;  –  Kandidatët    të  cilët  nuk  kanë  përvojë  pune  relevante, i nënshtrohen provimit pranues.

Utorak, 08. Listopad 2019, Prishtina, Auditor i Brendshëm i Certifikuar

Defected Croatia 2020

Defected Croatia 2020

Četvrtak 06. Kolovoz 2020
Summer Peak Festival 2020

Summer Peak Festival 2020

Subota 22. Kolovoz 2020
MissAdventure Festival
Četvrtak 04. Lipanj 2020
Sisačka Dropka
Subota 06. Lipanj 2020
39. Primorska regata
Subota 06. Lipanj 2020
Škola jedrenja JK Uljanik
Ponedjeljak 08. Lipanj 2020
Izložba Ivana Vrčeka: Vozim30
Petak 05. Lipanj 2020
Radionica keramike
Četvrtak 04. Lipanj 2020
Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada