ATAAC 2018 - International Conference on Assistive Tech and AA, Hrvatska, Srijeda, 17. Listopad 2018


ATAAC conference brings leading world experts and users of assistive technology (AT) and augmentative and alternative communication (AAC) to Zagreb to present their knowledge and share their experience with you.

Srijeda, 17. Listopad 2018, Hrvatska, ATAAC 2018 - International Conference on Assistive Tech and AA

Pronaći više zanimljivih događanja
Dobiti preporuke o događajima na temelju svoje Facebook ukusu. Nabavite ga sada!Pokaži mi odgovarajuće događaje za meneNe sada